top of page

o mě / about me

nikola ramešová ( hronková)

vzdělání

2008 - 2014 - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana                                            Palacha 80, 116 93 Praha 1
                          ▪ Ateliér fotografie

 

2010 - 2012 - Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, nedokončeno
                          nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
                         ▪ Seminář romistiky Ústavu jižní a centrální Asie FF UK v Praze 

 

2003 - 2007 - Vyšší odborná škola grafická a střední Průmyslová škola  grafická
                          Hellichova 535/22, 118

 

pracovní zkušenosti

od roku 2016 - externí fotografka, Esquire

                             ▪ portrétní fotografie

od roku 2016 - externí fotografka, Nadační fond nezávislé žurnalistiky

                         ▪ zakázková fotografie

2010 -dodnes - externí fotografka, OSVČ, Nadace Open Society Fund Praha                                                 (www.osf.cz),
                              ▪ Dokumentace veřejných akcí, konferencí, seminářů

 

2005 - 2011 - externí fotografka Mafra - MF Dnes ( http://www.mafra.cz/cs/),
                          ▪ Zakázková fotografie

 

2007 - 2008 - MF Dnes, denní fotografka
                          Mafra - MF Dnes ( http://www.mafra.cz/cs/), Praha/Středočeský  

                          kraj     
                          ▪ Fotografie pro každodenní tisk (reportáže, dokument, portréty,                                           interview, apod.)

 

výstavy a publikace

2014 - Právě jsem zapomněla, co jsem chtěla říct, samostatná výstava                                        diplomové práce v galerii skupiny Družina, Krymská 14, Praha

2011,červen - publikování souboru  Ignáciův svět, Komfort Mag

                             http://komfortmag.cz/cz/index.php?/projects/06--na-stope/

2009 - Prague Photo Festival 2009, výstavní síň Mánes, Praha 

 

2006 - Sudá Lichá, výstava studentů SPŠG, Maltézské náměstí 16, Praha

...........................................................................................................................

 

education

2008 - 2014 - Magister studies on Academy of art architecture and design in Prague

                          (UMPRUM), náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
                          ▪ Atelier of photography

 

2010 - 2012 - Faculty of Arts Charles University in Prague, nedokončeno
                          nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
                          ▪
Roma Studies Seminar of the Institute of Southern and Central Asia                                Charles University in Prague

 

2003 - 2007 - Secondary Graphic School in Prague Hellichova 22, Praha 1                                               Department of photography
                         

 

work experience

since 2016 - external photographer, Esquire

                         ▪ portraits photography

since 2016 - external photographer, Nadační fond nezávislé žurnalistiky

                         ▪ custom photographs

2010 -to present - external photographer, OSVČ, Nadace Open Society Fund Praha                                                 (www.osf.cz)
                                   ▪
Documentation of public events, conferences, seminars

 

2005 - 2011 - external photographer Mafra - MF Dnes ( http://www.mafra.cz/cs/),
                          ▪
Custom photographs

 

2007 - 2008 - MF Dnes, daily photographer
                          Mafra - MF Dnes ( http://www.mafra.cz/cs/), Prague/Central                                               Bohemian Region
                          ▪ Photos for everyday printing reportage, documentary, portraits,                                     interviews, etc.)

 

exibitions and publicati

2014 - I just forgot what I wanted to saysolo exhibition                                                                        diploma work in the gallery of Družina group, Krymská 14, Prague

 

2011,june - publications of photo file The World of Ignacius, Komfort Mag

                       http://komfortmag.cz/cz/index.php?/projects/06--na-stope/

 

2009 - Prague Photo Festival 2009, The Mánes Exhibition Hall, Prague 

 

2006 - Even-odd/ Gallery of Secondary Graphic School in Prague, Prague

 

 

 

 

kontaktujte mě / contact me

 

nikola.rames@gmail.com       tel: 775 282 139

  • Facebook Basic Black

Your details were sent successfully!

bottom of page